Welkom bij het dorps initiatief het woonzorg centrum in Vledder Noord
3

 

Laatste nieuws

Wie bedenkt er een passende naam voor het nieuwe zorggebouw in Vledder Noord?

De bouw gaat voortvarend en na verwachting zal de oplevering eind 2020 plaatsvinden. De gemeente Westerveld heeft de straatnaam vastgesteld en de straat heet de Torenkamp.

Voor het vinden van een passende naam voor het gebouw roepen we de hulp in van de inwoners van Vledder. Weet u een naam die past bij het gebouw zijn functie en de ligging dan horen wij dat graag!

Voor diegene die de naam bedenkt loven wij een beeldje uit van onze plaatselijke kunstenaar Klaas van Dijk.

U kunt uw idee per email of per briefje in de bus inleveren. Vervolgens zal een commissie van “wijzen” zich buigen over de ideeën en met een voorstel komen naar het bestuur van Stichting Onderdak Vledder. Wij zullen dan op de algemene leden vergadering van Dorpsbelang in oktober de naam bekend maken.

Uiterste inlever datum, 25 september 2020

Inzendingen naar het email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inlever adres: Coöp Vledder en Drogisterij Annie Koopman in Vledder

Met vriendelijke groet,
Harold Dijkgraaf,
Voorzitter Stichting Onderdak Vledder.

Het bestuur stelt zich voor...

Harold Dijkgraaf
Voorzitter van stichting Onderdak Vledder en de coöperatieve Vereniging van obligatiehouders woonzorg centrum

Ik woon nu bijna 20 jaar in Vledder en ben betrokken bij verschillende initiatieven in het dorp, waaronder bestuurslid vereniging dorpsvelang Vledder en in het bijzonder het mede ontwikkelen van het woonzorgcentrum aan de Torenkamp.
Mijn werkervaring als manager in de zorg, met ervaring in zorgvastgoed zet ik graag in voor dit unieke burgerinitiatief. Samen met een grote groep dorpsgenoten hebben we de handschoen opgepakt om de vraag naar een woonzorgcentrum te realiseren.

Vledder toekomst bestendig wonen voor jong en oud!

Klaas Schaap
Vice-voorzitter van Stichting Onderdak Vledder

Ik ben geboren in Kalenberg en woon sinds 1982 in Vledder.
Naast mijn volledige baan bij KPN ben ik sinds vele jaren actief in het verenigingsleven van Vledder
Ik ben lid geweest van de Activiteiten commissie Vledder, de Ouderraad van Basisschool de Hoekstee en voorzitter van de begrafenisvereniging Frederiksoord e.o.
Bij voetbalvereniging BEW ben ik jarenlang bestuurslid , leider van het 1e elftal geweest en verzorg ik tot op heden de ledenadministratie.
Als hobby heb ik nog rietsnijden in de Weerribben, ik pacht daar een aantal ha rietland waarop ik in de wintermaanden actief bezig ben en ben al 10 jaar voorzitter van de Riettelersvereniging Oldemarkt e.o.

Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en ben nu dus bestuurslid van Stichting Onderdak Vledder.
Het is een hele mooie uitdaging om mijn bijdrage te leveren bij de ontwikkeling van het Woonzorgcentrum aan de Torenkamp.
Een fantastisch burgerinitiatief die het mogelijk maakt om in Vledder te kunnen blijven wonen en met voorziening van de noodzakelijke zorg.

Hans van der Heijden
Penningmeester van stichting Onderdak Vledder

Inmiddels 66 jaar, pensionado en penningmeester van het bestuur van Stichting Onderdak Vledder. Na een hectisch leven als akkerbouwer en bollenkweker kan ik nu genieten van hopelijk een lange periode in gezondheid samen met Trudy van der Heijden in Vledder.
Wij zijn vanuit Brabant met twee gezinnen in 1986 in Vledder neer neergestreken en hebben hier samen met 3 kinderen een prachtig leven opgebouwd.
Naast mijn bedrijf heb ik mij als bestuurder steeds ingezet, op maatschappelijk gebied en binnen het mooie vak als boer.

Ik was er trots op dat men mij vroeg om als penningmeester in het bestuur zitting te nemen in een geweldig burgerinitiatief om een zorgcentrum te realiseren.
Zeker doordat een groot bedrag door dorpsgenoten aan ons bestuur is toevertrouwd wat er voor heeft gezorgd dat het project gerealiseerd kan worden.
Wij gaan als vrijwilligers proberen om hiervan een succes te maken.

Sandra Reuvekamp
Vice penningmeester van Stichting Onderdak Vledder

Ik kom uit Haarlem en ben inmiddels goed ingeburgerd. Vanaf 2006 woon ik in Vledder, waar ik mijn bedrijf, Sandra4business sinds 2008 gevestigd heb. Ik verzorg de financiële administratie en belastingaangiftes voor zakelijke klanten en particulieren.
Ik vind het belangrijk om in het leven te geven en te nemen, daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen en zet ik mijn financiële werkervaring en expertise in om Stichting Onderdak Vledder te helpen met het realiseren van dit bijzonder mooi initiatief van dorpsbewoners uit Vledder.

Alies Vos
Secretaris Stichting Onderdak Vledder en de Coöperatieve Vereniging van Obligatiehouders

Geboren en getogen in Vledder en na mijn rechtenstudie in Nijmegen weer terug gekomen om, inmiddels met mijn gezin, te bouwen aan een mooie toekomst in en van Vledder. Mijn partner nam dit nogal letterlijk, want hij startte een paar jaar geleden samen met mijn broer hier een bouwbedrijf. Ik werk zelf bij een grote verzekeraar in Leeuwarden als Beleidsadviseur. Samen met onze kinderen Olivier, Tijn en Philou hopen we hier nog lange tijd met veel plezier te blijven wonen!
Ik groeide op in een gezin waar maatschappelijke betrokkenheid en zorgen voor een ander altijd actief een rol speelde. Ik vind het dan ook heel fijn en een uitdaging om op deze manier betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het Woonzorgcentrum aan de Torenkamp. Om onderdeel te zijn van de realisatie van zo’n waardevol en ambitieus burgerinitiatief en een bijdrage te leveren aan toekomstbestendig wonen door de komst van zorg en werkgelegenheid vind ik echt uniek!

Anja Jansen
Notulist van Stichting Onderdak Vledder

Mijn geboortegrond ligt in Velp, gemeente Grave, aan de mooie rivier de Maas. Na mijn opleiding in Nijmegen ben ik met enorm veel plezier in het onderwijs gaan werken.
In 2004 ben ik naar het noorden verhuisd en heb in Leeuwarden Nederlands gestudeerd. Daarna ben ik als docent Nederlands, dyslexiecoach/coördinator en faalangstreductietrainer gaan werken op het voortgezet onderwijs in Delfzijl.
Ik woon nu vanaf 2014 gelukkig samen met Wim Punter en ben in 2019 met pensioen gegaan.
Ik ben inmiddels betrokken bij verschillende initiatieven in het dorp. Toen men mij vroeg als notulist een steentje bij te dragen aan de realisatie van een woon-zorgcentrum zodat de ouder wordende mens in zijn eigen dorp kan blijven wonen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Het realiseren van wonen én de noodzakelijke zorg bieden aan alle mensen, vind ik een fantastisch initiatief, samen leven in een natuurlijke omgeving.